Valnøddelaugets bestyrelse

Valnøddelauget er en almennyttig forening som blev stiftet i marts 2019 og som holder til på Havmøllen ved Jernhatten på Djursland. Bestyrelsen består af 5 medlemmer med vidt forskellig baggrund og faglighed, men fælles interesse for projektet.

Foreningen samarbejder med landmand Frans van der Woude. Frans har forpagtet jorden og har som økologisk landmand hovedansvar for hvordan den dyrkes, passes og plejes. 

Allerede tidligt i processen besluttede vi, at valnøddetræer skal indgå i vores skovlandbrug. Det er en afgrøde, som udover at binde CO2 i træernes ved også producerer frugt med høj næringsmæssig værdi, nemlig valnødder. Deraf vores navn: Valnøddelauget.

Når man planter træer, så går der en rum tid inden der kan høstes frugt. Når det drejer sig om podede valnøddetræer, så går der ca. 6 år inden de begynder at bære frugt. Vi indså tidligt, at den lange etableringsfase vil kræve både penge og masser af frivilligt arbejde. 

Hvorfor etablerede vi Valnøddelauget?

Derfor valgte vi at etablere en almennyttig forening, Valnøddelauget, som har til formål at understøtte og udvikle prototyper på økologisk skovlandbrug (”agro-forestry”) i Danmark.

Med prototyperne ønsker vi at adressere både klima- og biodiversitetskrisen samt biologisk og økonomisk bæredygtighed – og give eksempler på fremtidens landbrug med følgende 4 hovedformål: 

Natur, kultur og biologisk bæredygtighed

Markerne er placeret i et af Danmarks smukkeste naturområder i Nationalpark Mols Bjerge. Valnøddelauget vil bidrage til at skabe forbindelse til den omkringliggende natur, med øget mangfoldighed og biodiversitet til følge. Ved at kombinere et- og flerårige landbrugsafgrøder på samme areal ønsker Valnøddelauget at bidrage til at udvikle landbrugskultur, der ikke kun er CO2- neutral, men sammenlagt binder mere kulstof end det forbruger. 

Økonomisk bæredygtighed

Det koster både penge og tid at etablere et skovlandbrug, men når først træerne begynder at bære frugt, så vil et sådant produktionssystem kunne producere stigende mængder af frugt i de kommende 30-50 år.

Valnøddelauget har fået etableringsstøtte fra lokale fonde samt både danske og internationale private donorer. Derved deles etableringsomkostningerne på flere skuldre. Det er vi meget taknemmelige for og derfor er det indskrevet i Valnøddelaugets vedtægter, at det fremtidige overskud fra laugets aktiviteter skal gives videre til andre projekter med etablering af økologisk skovlandbrug/træplantning. 

Fællesskab

Valnøddelauget vil samle en kreds af professionelle og private interessenter, som vil bidrage med tænkning, idéer og frivilligt arbejde. Valnøddeauget vil indgå i netværket af fødevare-producenter, forarbejdningsvirksomheder, restauranter og forbrugere i lokalområdet. Samtidig ønsker Valnøddelauget at invitere beboerne i lokalområdet til ind i mellem at deltage i det praktiske arbejde med skovlandbruget. At arbejde sammen giver fælles glæde og styrker relationerne mellem landbruget og de lokale forbrugere.

Forskning og formidling

Valnøddelauget stiller sine arealer/prototyper til rådighed for forskning i mere klimavenlige produktionsformer.  Emner for forskning kunne være: humusindhold i muldlaget/ kompost, kulstofbinding i permanente afgrøder, grundvand, landbrugssystemer, økologisk økonomi mv. Ydermere vil Valnøddelauget fungere som oplysnings- og besøgssted.