Biodiversiteten

Hvordan arbejder vi med at styrke biodiversiteten?

Biodiversitet er naturens eget princip i forhold til at gøre økosystemet så robust som muligt. Jo flere sorter og arter, jo større robusthed! Biodiversiteten har længe været under pres fra vores intensive landbrug- og skovdrift, hvor vi i en lang årrække hovedsagelig har fokuseret på at skabe monokulturer. Det har været en væsentlig årsag til at artstabet nu sker 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie.

Skovlandbrug er som skabt til at etablere små naturlige biotoper, for mens man på marken mellem rækkerne dyrker andre afgrøder, er der i rækken mellem træerne masser af plads til at skabe små oaser for pattedyr, sommerfugle, fugle, smådyr, planter og blomster. Også mikrolivet i jorden vil få plads til at udfolde sig med bakterier, skimler, tøffeldyr, amøber og – ikke mindst – orme.

På markerne bruger vi forskellige materialer som f.eks. teglsten, dødt ved/gamle træstubbe, kvasbunker og badekar til at etablere skjule- og levesteder, insekthoteller og vandhuller, så livet kan udfolde sig i samarbejde med – og til gavn for – træerne, marken og naturen som helhed.

Home » Biodiversiteten

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *