Kan man dyrke landbrug uden at belaste klimaet og biodiversiteten? Kan en omlægning af landbruget være med til at løse klimakrisen? Kan vi skabe en landbrugskultur, som binder mere CO2 end den udleder – og samtidig producerer sunde fødevarer? 

Det var nogle af de spørgsmål vi stillede os selv i 2019, da vi etablerede Valnøddelauget.  Vores udgangspunkt var, at vi ønskede at etablere en eller flere forskellige prototyper på økologisk skovlandbrug. Formålet med prototyperne var – og er – at undersøge, om skovlandbrug kan være en del af løsningen på de forskellige udfordringer vi står med i samfundet: menneskeskabte klimaforandringer, biodiversitetskrise, og økosystemkrise. 

Projektet er et pilotprojekt med etablering af arealer, hvor der både dyrkes træer og landbrugsafgrøder på samme mark. Altså en kombination af et- og flerårige afgrøder på samme mark. Det kalder vi skovlandbrug. 

Her på hjemmesiden kan du læse om tankerne bag projektet og om hvor langt vi er kommet med at udføre dem i praksis.

Hvor ligger prototyperne og hvordan arbejder vi med dem?

Vi har etableret to prototyper på økologisk skovlandbrug. På begge arealer arbejder Valnøddelauget sammen med Frans van der Woude, som er økologisk landmand. 

De to marker ligger tæt på hinanden ca. 10 km nord for Ebeltoft.

Delprojekt 1: Horseborg (Jægergårdsvej 6, 8400 Ebeltoft)

På Horseborg udgør arealet 3 hektar. Her er i 2019-20 plantet 130 valnøddetræer i to felter. 

I 2020 blev der plantet et modul med 180 cideræbletræer. I 2021 vil der blive tilføjet et modul med ca. 500 frugttræer, primært pærer og æbler, som bliver plantet i et NAP-system, hvor der indgår andre træer og buske.

Delprojekt 2:  Havmøllemarken (Havmøllevej 12, 8400 Ebeltoft)

Havmøllemarken udgør i alt 4 hektar. Her blev i 2020 plantet 150 valnøddetræer i 6 rækker med 20 meters afstand.  I efteråret 2021 tilføjede vi yderligere 50 valnøddetræer med hjælp fra lokale hænder.

På marken er der sået kløvergræs til produktion af hø. Der er desuden etableret et samarbejde med lokale grønsagsavlere på en mindre del af arealet. Valnøddelaugets udstillingsfaciliteter er placeret på denne mark.