Jordforbedring


Hvordan arbejder vi med jordforbedring?

Jorden i vores område er af meget forskellig beskaffenhed. På Horseborg er der mere ler, men også både sand og sten i forskellige kombinationer. På Havmøllen er jorden meget sandet og næringsfattig. I begge tilfælde har vi efter overtagelsen af jorden plantet en græs/kløverblanding for at få skabt en tyk græsmåtte, hvor kløveren med sine dybe rødder og sin evne til at samle kvælstof forbedrer betingelserne både for mikroliv og landbruget som helhed. Vi undgår helt pløjning og begrænser bearbejdningen af topjorden så meget som muligt af hensyn til mikrolivet i jordoverfladen og for at mindske tak af kulstof til atmosfæren. 

Dernæst tilfører vi kompost – og dermed kulstof – til arealerne. Ekstensivt på arealet som helhed og intensivt lige omkring træerne. 

Endelig bruger vi noget af det mest koncentrerede kompost til at lave kompost-té. Ved at røre den koncentrerede kompost op i 37 grader varmt vand i 1 time får vi opformeret masser af svampe og jordbakterier, som efterfølgende spredes ekstensivt på arealet med en rygsprøjte. Det er primært for at styrke mængden og variationen af de mange mikroorganis-mer, som ”arbejder” for os med at omsætte og tilvejebringe næringsstoffer til plantelivet.

Kompost-té indeholder også opløselige næringsstoffer, som planterne kan optage direkte.

Home » Jordforbedring

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *